Nhóm Đại diện tại các Quốc Gia

Tại Canada

Mr. Minh Thắng NGUYỄN

Cell phone :

Vancouver : 1 (778) 991-2753

 

TaỊ Hoa Kỳ :

Mrs. Tina PHAM 

Cell phone :

San Jose :       (001) 408-608-52-58

Mss. Tinie BẠCH NGỌC

Cell phone :

Tiểu Bang: Washington – Seattle   :    (001) 206-779-57-94

 

Tại Úc ;

Mrs Mai

Cell phone : 0061 4 57 13 07 88

Mr. Tuong

Cell phone : 0061 4 52 49 46 86

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *